Co to jest elektryczność statyczna?

Obecność elektryczności statycznej często obserwujemy w życiu codziennym, przeważnie sprawia ona nam kłopot, powodując wstrząs przy zdejmowaniu wełnianego swetra, czy wysiadaniu z samochodu i powodując gromadzenie się kurzu na przedmiotach z drewna czy tworzyw.

W przemyśle elektryczność statyczna jest również zwykle powodem problemów powodując np. "sklejanie" się arkuszy i taśm z papieru, tworzyw, tkanin, nadmierne osadzanie się kurzu na przedmiotach przeznaczonych do malowania, czy przykre dla operatorów maszyn wstrząsy elektryczne. W pewnych warunkach wyładowanie elektryczne spowodowane elektrycznością statyczną może być źródłem pożaru.

Pozytywne wykorzystanie elektryczności statycznej polega na jej świadomym wprowadzeniu w celu kontrolowanego łączenia się przedmiotów np. w celu uzyskania przylegania folii ochronnej do podłoża.

Elektryczność statyczna powstaje przez tarcie pomiędzy dwoma powierzchniami lub pod wpływem bliskiego pola elektrostatycznego.

Jeżeli dwa przedmioty stykają się ze sobą, po rozdzieleniu jeden z nich będzie posiadał nadmiar jonów ujemnych, drugi - nadmiar jonów dodatnich. Przy wzroście docisku i częstości zetknięć i rozdzieleń powstają ładunki elektryczne nawet ponad 25000V.

Elektryczność statyczna sprawia problemy w materiałach zwanych izolatorami (dielektrykami). W materiałach tych ruch elektronów jest niewielki, ładunki pozostaną na powierzchni materiału, a usunięcie efektów naelektryzowania wymaga zastosowania urządzeń jonizujących, powodujących rozpad cząstek powietrza na jony dodatnie i ujemne w pobliżu neutralizowanego materiału. Naelektryzowany materiał przyciągnie odpowiednią ilość jonów dodatnich lub ujemnych, które zneutralizują ładunek elektryczny materiału.

W materiałach przewodzących ruch elektronów jest znaczący i do ich "rozładowania" wystarczy uziemienie.

Urządzenia jonizujące i neutralizujące firmy Fraser wykorzystują w swoim działaniu jonizację powietrza w polu wysokiego napięcia
pomiędzy igłą emitera i punktem zerowym. Ruch jonów może być samoczynny lub wspomagany przepływem powietrza.
Pomimo występowania wysokich napięć urządzenia nie stanowią zagrożeń dla obsługi.

O nas

Powstała w 1991 roku firma Fraser Anti-Static Techniques Ltd pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z elektrycznością statyczną w przemyśle. Celem firmy jest wytwarzanie wysokowydajnych i niezawodnych urządzeń, które dla klientów będą nie tylko korzystne cenowo, ale też łatwo dostępne i proste w obsłudze – od prostych dejonizatorów pasywnych do zaawansowanych technologicznie systemów Ionstorm. Wysoki poziom i nowoczesność urządzeń zapewniają prace badawczo-rozwojowe prowadzone wspólnie z najlepszymi specjalistami.