Problemy z elektrycznością statyczną

Powszechne zastosowanie tworzyw sztucznych i innych materiałów nieprzewodzących powoduje codzienne problemy spowodowane elektrycznością statyczną:

 

Wydajność produkcji
Zjawiska elektrostatyczne są odpowiedzialne za problemy w wielu gałęziach przemysłu. Niska prędkość pracy maszyn, złe zachowanie produktów, zanieczyszczenia, uszkodzenia fizyczne i odrzuty - lista problemów jest obszerna. Spadek wydajności maszyn i urządzeń spowodowany ładunkami elektrycznymi nie może być zaakceptowany w warunkach ostrej konkurencji na rynkach międzynarodowych.

Rozwiązanie
Dobry deelektryzator może rozwiązać te problemy i pozwolić produkować z pełną prędkością i bez odrzutów. Eliminator ładunku elektrycznego z dużej odległości 3850HP Ionstorm Long Range Ionising Bar skierowany na linię produkcji butelek z tworzyw sztucznych neutralizuje ładunki statyczne i zapobiega niewłaściwemu zachowaniu produktów.

 

Jakość
Ładunki elektrostatyczne powodują przyciąganie kurzu i innych zanieczyszczeń, zakłócają procesy druku. Wynikiem tego jest pogorszenie jakości wyrobów i wydajności produkcji.

Rozwiązanie
Pistolet na zjonizowane powietrze w linii malowania zderzaków samochodowych usuwa przyciągane cząstki przed malowaniem i neutralizuje elektryczność statyczną zapobiegając ponownemu przyciąganiu.

 

Bezpieczeństwo pracy

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia mogą ulec porażeniu wstrząsami powodowanymi przez ładunek elektrostatyczny zgromadzony w ich ciele lub pochodzący z produktów. Wstrząsy takie są nieprzyjemne i mogą być niebezpieczne, dlatego powinno dążyć się do ich eliminacji. Występują we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie stosuje się wypraski i inne elementy z tworzyw sztucznych.

Niebezpieczeństwo wstrząsów elektrostatycznych

 

Obszary niebezpieczne

Przy wklęsłodruku, fleksodruku, powlekaniu i laminowaniu w obszarach niebezpiecznych występują te same problemy elektrostatyczne wpływające na jakość i wydajność jak przy innego rodzaju obróbce folii, gdzie występują wysokie ładunki. Stosowane materiały łatwopalne mogą zapalić się lub wybuchnąć od iskry rozładowania elektrostatycznego.

Rozwiązanie
Fraser oferuje gamę unikalnych urządzeń z certyfikatem ATEX do stosowania w niebezpiecznych obszarach I i II strefy. Listwa jonizująca EX1250 oddziałująca na rolę folii może zapobiec zapaleniu się oparów farby rozcieńczalnikowej.

Obszary niebezpieczne

 

Uszkodzenia elementów elektronicznych

Wyładowania statyczne powodują wiele uszkodzeń elementów elektronicznych. Dotyczy to nie tylko przemysłu elektronicznego – uszkodzeniu ulegają również czujniki, wagi kontrolne, głowice drukujące, wykrywacze metalu i układy sterowania. Uszkodzenie może spowodować całkowitą awarię lub trudne do wykrycia sporadyczne zakłócenia.

Rozwiązanie
Zrównoważona dmuchawa zjonizowanego powietrza skierowana na obszary narażone na ładunki elektrostatyczne zabezpieczy wrażliwe elementy elektroniczne od awarii wywołanej wyładowaniem elektrostatycznym.

O nas

Powstała w 1991 roku firma Fraser Anti-Static Techniques Ltd pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z elektrycznością statyczną w przemyśle. Celem firmy jest wytwarzanie wysokowydajnych i niezawodnych urządzeń, które dla klientów będą nie tylko korzystne cenowo, ale też łatwo dostępne i proste w obsłudze – od prostych dejonizatorów pasywnych do zaawansowanych technologicznie systemów Ionstorm. Wysoki poziom i nowoczesność urządzeń zapewniają prace badawczo-rozwojowe prowadzone wspólnie z najlepszymi specjalistami.